Placering

Placeringsmöjligheter som du inte kan få någon annanstans.

Slim Tail

Mandatum Lifes Slim Tail-strategier investerar på aktiemarknaden enligt en systematisk investeringsprocess.

Läs mer om Slim Tail

Nordic High Yield

Mandatum Lifes fond Nordic High Yield investerar på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Läs mer om Nordic High Yield