Pensionering

Här hittar du anvisningar inför pensioneringen och tips för pensionstiden. Om du har en individuell pensionsförsäkring eller en gruppensionsförsäkring kan du enklast ansöka om pension via webbtjänsten.

När du går i pension

När din pensionstid närmar sig, får du från Mandatum Life ett meddelande med viktig information om din pension, bl.a. pensionens begynnelsedag och en prognos för beloppet av din månatliga pension. Du får meddelandet om begynnande pension några månader före din pension börjar. I och med meddelandet om begynnande pension kan du börja lyfta din tilläggspension eller flytta fram utbetalningen av pensionen.

I frågor som gäller din lagstagade arbetspension ska du kontakta ditt arbetspensionsbolag.

Om du vill börja lyfta pension

Om du vill börja lyfta tilläggspension, meddela oss om saken via webbtjänsten eller med den blankett som följde med meddelandet om begynnande pension. Uppge samtidigt ditt kontonummer för pensionen. Kom också ihåg att lämna in ditt skattekort till oss. Nedan hittar du anvisningar för hur du beställer ett skattekort och information om beskattning av tilläggspensionen.

Din första pensionspost betalas in på ditt bankkonto inom cirka en vecka efter att pensionstiden börjat. Vi skickar dig ungefär vid samma tid ett pensionsbeslut, där du ser beloppet av din slutliga månadspension för innevarande år. I fortsättningen betalar vi ut pensionen så att den finns på ditt bankkonto den första bankdagen i månaden.

Om du vill ansöka om pension redan innan du fått meddelandet om begynnande pension, kan du fylla i ansökningsblanketten och återsända den till oss som en skannad bilaga till ett meddelande i webbtjänsten eller per post.

Om du vill ändra begynnelsetidpunkten för pensionen

Du kan ändra begynnelsetidpunkten för din pension innan pensionen börjat betalas ut till dig. Anvisningarna är avtalsspecifika och du hittar dem därför i det meddelande om pensionens begynnande som du fått.

Kom ihåg att skaffa skattekort för pensionsinkomst

Det lönar sig att skaffa ett skattekort för pension i god tid före pensionen börjar betalas ut. För beräkningen av skattekortet behöver du vårt meddelande om begynnande pension samt uppgifterna om dina inkomster sedan början av året, förskottsinnehållningen och eventuella avdrag.

Du får skattekortet för pension som beskattas som förvärvsinkomst från skattemyndigheten. Du kan ansöka om ett skattekort på webben eller via telefon på numret 029 497 001. Be skattemyndigheten skicka skattekortet direkt till Mandatum Life. Om vi inte får något skattekort, är vi tvungna att innehålla 40 % i skatt på den pension som beskattas som förvärvsinkomst*.

På den pension som beskattas som kapitalinkomst innehåller vi vid var tid gällande kapitalinkomstskatt, som för närvarande är 30 %. För kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro är skattesatsen 34 %.* Du behöver inte lämna in något skattekort till Mandatum Life för pension som beskattas som kapitalinkomst.

*Skatteuppgiften för år 2016.

Ansökan om pension

Om du har en individuell pensionsförsäkring eller en gruppensionsförsäkring kan du enklast ansöka om pension via webbtjänsten.

Logga in på webbtjänsten här

Om du inte kan göra ansökan på webben, kan du använda den ansökan som följde med meddelandet om begynnande pension eller skriva ut ansökan nedan.

 

 

Om du redan gått i pension

Beskattning av frivillig pension

Du behöver inte anmäla pensionen till skattemyndigheten, utan vi sköter om saken för din räkning. Vi får i början av året den nya förskottsinnehållningsprocenten direkt från skattemyndigheten.

Ändring av beskattningen under pensionstiden

Om beloppet av din tilläggspension förändras betydligt eller om det inträffar förändringar i din beskattning, beställ ett nytt skattekort för din tilläggspension och be skattebyrån skicka skattekortet till Mandatum Life snarast möjligt. Då verkställer vi förskottsinnehållningen på din tilläggspension till rätt belopp och du betalar varken för mycket eller för lite i skatt. Se ovan anvisningar för hur du beställer ett skattekort.

Pensionskort

Om du lyfter lagstadgad pension, kan du beställa ett arbetspensionskort från ditt arbetspensionsbolag. Med kortet får du förmåner som beviljas pensionärer. Då behöver du inget separat pensionskort från Mandatum Life.

Med Mandatum Lifes pensionskort får du vissa förmåner som beviljas pensionärer. Du kan beställa kortet genom att skicka oss ett meddelande via webbtjänsten eller ringa vår kundtjänst.

Anmälan om nytt kontonummer

Du kan meddela oss ditt nya kontonummer för utbetalning av pension via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten och välj Meddelanden. Väljs som rubrik för meddelandet Ändring av kontonummer.

Du kan också meddela ditt nya kontonummer med blanketten nedan. Skriv ut och fyll i blanketten och skicka den till oss per post på den adress som anges på blanketten.

 

Anmälan om ändring av kontonummer

Pensionsärenden