Skydd vid allvarlig sjukdom

Var femte av oss insjuknar allvarligt före 65 års ålder*. De flesta tillfrisknar, men vardagen stannar upp. Från skyddet vid allvarlig sjukdom får du en engångsersättning som du kan använda efter eget gottfinnande. Räkna ut hur du kan hålla din vardag rullande så smidigt som möjligt, om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom.

Livet bär

Var femte finländare drabbas av en allvarlig sjukdom i det aktivaste skedet i livet. Mitt under arbetskarriären, då ansvaret är stort: för hemmet, barnen, de anhöriga, vardagsrutinerna. När det finns mycket att tänka på, innebär en enkel och överskådlig engångsersättning ett bekymmer mindre. En summa som motsvarar ett års lön ger dig tid att organisera vardagen och livet på nytt, på dina villkor.

Så här fungerar skyddet vid allvarlig sjukdom
  • Skyddet vid allvarlig sjukdom är en skattefri engångsersättning, som betalas ut till dig om du fått en allvarlig sjukdomsdiagnos eller genomgått ett ingrepp.
  • Du kan använda ersättningen efter eget gottfinnande.
  • De sjukdomar och ingrepp som ger rätt till ersättning är: cancer, hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, multipel skleros, bypassoperation och organ- eller benmärgstransplantation.
  • Skyddet träder i kraft 90 dagar efter att det tecknats och upphör att gälla när ersättning har betalats ut till dig eller senast när du fyller 65 år.