Puolison kuolema voi romuttaa lesken talouden

Arjen riskit

Allokaationäkemys: Koronavirus viivästyttää talouskasvun piristymistä

Markkinakatsaus

Tiedätkö tulevan eläkkeesi määrän ja mikä siihen vaikuttaa?

Vähemmistö suomalaisista eläkeikää lähestyvistä osaa arvioida tulevan eläkkeensä määrää. Lue, miten arvioit oman eläkkeesi ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.
magazine-main

Vähemmistö suomalaisista eläkeikää lähestyvistä osaa arvioida tulevan eläkkeensä määrää. Lue, miten arvioit oman eläkkeesi ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.

Eläketurvakeskuksen tekemän kyselyn mukaan vain 47 prosenttia 54–62 -vuotiaista osaa arvioida oman eläkkeensä määrän1. Tutkimuksen mukaan monelle on myös epäselvää, miten työssä jatkaminen tai elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeen karttumiseen.

Janne Sjöman

Janne Sjöman

”Suomessa on totuttu luottamaan siihen, että lakisääteinen eläke riittää, mistä syystä harva varmaan miettii eläkeasioita”, arvelee Mandatum Lifen asiakasjohtaja Janne Sjöman syyksi.

”Todellisuudessa eläkkeen määrä on noin puolet palkasta, jos on ollut noin 35–40-vuotta työelämässä. Jokaisen kannattaisi miettiä, riittääkö se ylläpitämään haluttua elintasoa”, Sjöman huomauttaa.

Miten eläkkeen määrään voi vaikuttaa?

Työeläke karttuu kaikista työuran aikana tehdyistä töistä. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa. Mitä pidemmän työuran tekee, sitä suurempi on lopullinen eläke. Poissaolo työelämästä esimerkiksi opiskelujen tai lastenhoidon vuoksi pienentää eläkkeen määrää.

Eläkkeelle siirtymistä harkitseva voi kasvattaa eläkettään niin kutsutulla lykkäyskorotuksella. Se tarkoittaa työskentelyn jatkamista oman alimman eläkeiän jälkeen. Korotus on 0,4 prosenttia jokaista lykättyä kuukautta kohden. Lykkäyskorotus korottaa koko työuran aikaista eläkekertymää, joka on ansaittu ennen vanhuuseläkkeen alkamista.

Eläkeuudistuksen myötä lykkäyskorotuksen voi saada riippumatta siitä lopettaako työskentelyn vai ei.

”Jos oma tilanne sallii, niin eläkkeen nostamista voi lykätä, vaikka lopettaisikin työnteon eläkeiän alkaessa. Tällöin lykkäyskorotus kasvattaa eläkkeen määrää”, sanoo Sjöman.

Jos työskentelyä jatkaa oman alimman eläkeiän jälkeen, lykkäyskorotuksen lisäksi kertyy 1,5 prosenttia uutta työeläkettä samaan tapaan kuin virallisenkin työiän aikana.

Elinaikakerroin sopeuttaa kuukausieläkkeen määrää eliniän pidetessä ja pienentää maksettavia eläkkeitä. Kun elinajan odote nousee, eläkkeen täytyy riittää aiempaa pidemmälle ajalle.

”Jos haluaa jäädä eläkkeelle alimmassa mahdollisessa vanhuuseläkeiässä, elinaikakertoimella leikataan kuukausieläkkeen määrää, jotta sama potti riittäisi koko eläkeajalle. Elinaikakerroin toimii siten myös kannustimena jatkaa työntekoa pidempään”, Sjöman toteaa.

Sen sijaan jos työntekijä jatkaa työskentelyä tavoite-eläkeikään saakka, eläkettä ei leikata.

Kerroin lasketaan vuosittain 62 vuotta täyttäville. Vuonna 2018 elinaikakerroin pienentää 4 prosenttia v. 1956 syntyneiden vanhuuseläkkeitä, jos eläkkeen nostaa alimmassa mahdollisessa eläkeiässä. Elinaikaikerroin on suurempi nuoremmilla ikäpolvilla.

”Esimerkiksi tämän hetken arvio elinaikakertoimesta vuonna 1970 syntyneillä on 12 prosenttia”, Sjöman kertoo.

Suomalaisten keskieläke reilusti alle 2000 euroa

Vuonna 2017 suomalaisten keskieläke oli 1 656 euroa kuukaudessa2. Miesten eläkkeet olivat keskimäärin suurempia kuin naisten; miesten keskieläke oli 1 874 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 476 euroa. Uudellamaalla eläkkeet olivat suurempia ja keskimäärinen eläke kipusi lähes 2000 euroon.

”Lakisääteinen eläke tuskin tulee merkittävästi nousemaan tulevaisuudessa. Ihmisten pitäisi ymmärtää, että keskimääräisillä ansioilla eläke jää tälle tasolle, jos eläke on pelkän lakisääteisen eläkkeen varassa”, Sjöman muistuttaa.

Sijoittamisen ja säästämisen lisäksi hyvä tapa varautua eläkeiän varalle on selvittää, onko omalla työnantajalla mahdollisuus tarjota esimerkiksi lisäeläkkeitä työntekijöille.

”Yhä useampi työnantaja tarjoaa jo työntekijöille osana palkitsemiskokonaisuutta pidempiaikaisena kannustimena erilaisia lisäeläkeratkaisuja, joilla täydennetään työntekijän lakisääteistä eläkettä”, Sjöman kertoo.  

”Toisin kuin helposti ajatellaan, lisäeläkeratkaisut eivät ole pelkästään johdolle tarjottavia etuja, vaan kuuluvat yhä useammin muunkin henkilöstön palkitsemiseen”, Sjöman sanoo.

 

Näin arvioit tulevan eläkkeesi

  • Tarkista työeläkeotteeltasi paljonko olet tähän mennessä kerryttänyt eläkettä
  • Arvioi tulevaa eläkettäsi esimerkiksi Eläketurvakeskuksen laskurilla »
  • Tilaa eläkearvio omalta työeläkelaitokseltasi
  • Jos arvio tulevasta eläkkeestä näyttää pieneltä, mieti miten voit täydentää
    vajetta

Lähteet

1 Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet, Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2018

2 Eläketurvakeskus, Tiedote 27.03.2018: Keskieläke 1 656 euroa kuukaudessa

 

Lue myös:

Uskaltaako osakkeisiin enää sijoittaa?

Yrittäjä, arvosta työtäsi oikein

Jaa artikkeli