Ihmistä parempi sijoittaja?

Varallisuuden kasvattaminen

Allokaationäkemys: Kasvu hidastuu, muttei pysähdy

Markkinakatsaus

Kumileimasin vai sateentekijä?

Yrityksen sisäpiiriin hyppäävän hallituksen jäsenen on syytä tunnistaa oma osaamisensa, motiivinsa ja intohimonsa. Listasimme vinkit tuleville hallitusvaikuttajille.
magazine-main

Yrityksen sisäpiiriin hyppäävän hallituksen jäsenen on syytä tunnistaa oma osaamisensa, motiivinsa ja intohimonsa. Listasimme vinkit tuleville hallitusvaikuttajille.

Paineita riittää. Jotkut yritykset sovittavat ensimmäisel­le ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle sateentekijän viittaa. Toisessa ääripäässä ovat firmat, jotka haalivat hallitukseen ulkopuolisia siksi, että muutkin te­kevät niin. Parhaimmillaan motiivi­na on löytää kokemusta, näkemystä ja taitoa, joiden yhdistelmä voi viedä yrityksen seuraavalle tasolle.

Hallitusjäseneksi pyrkivän kan­nattaa tunnistaa rekrytoijan motii­vit ja arvioida, miten omat kyvyt ja ominaisuudet sopivat niihin.

1 Peilikuva

Hallitustyöskentelyyn suun­taavan ammattilaisen on syytä tutkis­kella itseään. Mitkä ovat motiivisi, mitä ainutlaatuista erityisosaamista voit tar­jota yrityksille ja miten omat resurssisi riit­tävät hallitustyöhön? Tunnista ihannetiimi­si ja toimintatapasi. Haluatko olla osa itseään jatkuvasti kehittävää heterogeenistä halli­tusta vai osa kokonaisuutta, jonka samanlai­sen taustan omaavat hallitusammattilaiset  muodostavat?

2 Sopivuus

Avaa esimerkkien avulla, mitä arkista hyö­tyä asiantuntemuksestasi on valitsemallesi yrityksel­le. Onko osaamisesi kertynyt kasvun kiihdyttämises­tä, tasaisen kasvun varmistamisesta vai vihamielisten markkinahäiriköiden torjunnasta?

3 Kehity

Opi uutta, ole utelias ja kouluttaudu esimerkiksi Kes­kuskauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen -ohjelmassa.

4 Myy

Markkinoi itseäsi ja asiatuntemustasi esimer­kiksi LinkedIn­-alueilla, joissa sinulla on vahvaa osaamista. Ole aktiivinen Boardman 2020 -­ryh­mässä sekä tilaisuuksissa, joissa liikkuu kasvuyri­tysten johtoa ja yrittäjiä. Kerro kiinnostuksestasi heille, jotka ovat jo mukana hallituksissa.

5 Kasvuyritys

Kasvuyrityksen hallitustyöskentely poikkeaa toimintansa vakiinnuttaneen yrityk­sen hallituksesta. Kasvukivut on nähtävä ajois­sa ja hallittava. Lisäksi on osattava luoda tasa­vertainen keskusteluyhteys eri­-ikäisten ja eri tavalla työskentelevien ihmisten välille sekä ymmärrettävä kas­vuyrittäjän valtava kunniahimo omaa toimintaansa kohtaan.

PS. Aloita läheltä. Hanki kokemusta yri­tyksestä, jonka toiminnan tunnet ja jota pystyt aidosti auttamaan ensimmäisestä yhteisestä päivästä lähtien.

Artikkeli perustuu Mikael Gummeruksen, Jussi Lystimäen ja Kimmo Rasilan haastatteluihin.

Jaa artikkeli